Huisartsenpraktijk Wognum Kaaspers 5, 1687TX Wognum    0229-571215
Kaaspers 5, 1687TX Wognum
0229-571215

 Nieuws

 

Het idee achter de module is dat je als praktijk diverse service gerichte zorg aanbiedt aan de patiënten en daarnaast voldoet aan diverse kwaliteitscriteria.

Een voorbeeld van deze service is de mogelijkheid voor patiënten om via internet contact te leggen met de praktijk. Via de website www.dewaterling.nl kan een patiënt een afspraak maken, een vraag te stellen of een herhaalrecept aanvragen. Het herhaalrecept gaat vervolgens ook via elektronische weg naar de apotheek gaat. Een ander criterium is dat de  website algemene en medische informatie bevat. De website www.dewaterling.nl is een aantal jaren geleden, samen met een groep collega huisartsen, ontwikkeld. Deze website heeft een algemeen deel met onder andere informatie voorziening en vele links naar betrouwbare medische sites. Daarnaast heeft elke praktijk afzonderlijk de keuze het dienstenpakket uit te breiden met bijvoorbeeld de mogelijkheid om via een link contact te leggen met de praktijk, maar ook eigen praktijk specifieke informatie te verstrekken. De website wordt binnen de praktijk gepromoot door bijvoorbeeld het informatie scherm in de wachtkamer. We krijgen vaak complimenten over de website en de mogelijkheden die deze biedt. Dagelijks leggen steeds meer mensen via de website contact met ons. Eenvoudig en op het moment dat het de patiënt uitkomt. 

Een andere verbetering is de toegankelijkheid voor minder valide patiënten. De deur breedte was hier al wel op berekend, echter gedurende de verbouwing in 2011 hebben wij gekozen voor automatische toegangsdeuren.

Voor de zorgverzekeraar was verder van belang dat er praktijkondersteuners werkzaam zijn op de praktijk. Een praktijkondersteuner is bijvoorbeeld een HBO opgeleide verpleegkundige voor de chronische zorg voor bepaalde patiënten groepen. Deze mogelijkheid bieden wij al meer dan 10 jaar. De praktijkondersteuner is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan mensen met suikerziekte, hoge bloeddruk, vaatproblemen, longproblemen etc. Het takenpakket van deze praktijkondersteuner is heel divers. Zij heeft hierbij meer tijd voor patiënten en geeft met name ook veel voorlichting. Daarnaast werkt sinds 1 januari 2013 een praktijkondersteuner-GGZ bij ons in de praktijk. De praktijkondersteuner GGZ is bij ons een psychologe, die er voor gekozen heeft na haar universitaire studie binnen een aantal huisartsenpraktijken te gaan werken. Voordeel voor de patiënten is het minder (snel) verwijzen. Dit verlaagt de drempel om bij psychische problemen hulp te gaan zoeken. Dit bespaart de patiënt kosten. Ook voor patiënten is het makkelijk: zorg dicht bij huis, die niet ten koste gaat van het eigen risico.

Sinds begin dit jaar hebben wij de toegangstijden verder uitgebreid. De praktijk is nu tussen de middag gewoon geopend. Ook zijn wij een avondspreekuur gestart. Dit is een spreekuur op de donderdagavond. Onze patiënten kunnen hier telefonisch een afspraak voor maken. Het  avondspreekuur blijkt een succes. Wij hebben al diverse complimenten hierover gekregen. We overwegen dit in de toekomst verder uit te breiden.

Wat betreft de kwaliteit betekent het dat de praktijk voldoet aan de criteria voor accreditatie van  het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Dat is een keurmerk voor kwaliteit, waar heel breed naar alle aspecten van de praktijkvoering gekeken wordt. Een onderdeel hierbij is de behandeling van chronische zieken. Een betere instelling voor suiker patiënten betekent voor deze patiënten fors minder kans op problemen in de toekomst zoals vaatlijden, beroertes etc. Maar ook of er geen verlopen medicatie aanwezig is in de praktijk en of je wel volgens de geldende richtlijnen werkt qua hygiëne, etc. Daarnaast is patiënt-tevredenheid, die met behulp van enquêtes gepeild wordt,  een onderdeel hiervan. Onze praktijk heeft dit keurmerk voor het eerst behaald in 2009. We kwamen er tot nu toe erg goed uit, ten opzichte van andere vergelijkbare praktijken.

Al met al reden voor ons om trots te zijn op het bereikte resultaat. Het resultaat is als team gezamenlijk bereikt. Het geeft ons nog meer werkplezier en voldoening en biedt service en kwaliteit voor onze patiënten.