Huisartsenpraktijk Wognum Kaaspers 5, 1687TX Wognum    0229-571215
Kaaspers 5, 1687TX Wognum
0229-571215

Wij doen ons best u goede en professionele zorg te bieden. Vertrouwen is hierbij de basis voor een goede samenwerking.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over een contact met onze praktijk of over de bereikbaarheid, dan willen wij dat graag van u horen om dit vervolgens met u te bespreken.

U kunt dan een klachtenformulier invullen. Er wordt contact met u opgenomen door een van de huisartsen om een afspraak voor een gesprek met u te maken.

Klachtenformulier in Word-formaat ophalen Klachtenformulier in PDF-formaat ophalen

 

Wij hopen er in dit gesprek samen uit te komen. Wij kunnen dan kijken wat wij aan de serviceverlening kunnen verbeteren.

Mocht een gesprek met uw huisarts niet tot het voor u gewenste resultaat leiden, dan kunt u een brief schrijven aan de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van de regio West-Friesland: 

Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid
Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland
t.a.v. Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR. 

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan als bemiddelaar optreden. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Mocht u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kan uw klacht worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie.

 

Vanwege de nieuwe klachtenwet,  Wkkgz, Wet kwaliteit,  klachten en geschillen in de gezondheidszorg, die per 1 januari 2017 is ingevoerd, heeft onze praktijk zich aangesloten bij de Geschilleninstantie van Dokh .

Dokh is een afkorting voor Stichting deskundigheidsbevordering en ondersteuning kwaliteitsbeleid huisartsenpraktijken noordwest –Nederland.

DOKH - Patiëntenfolder - Klacht DOKH - Patiëntenfolder - Geschil

 

 

De procedure voor als u een klacht of geschil heeft met dokter Weterings


Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris als u een klacht heeft over dokter Weterings? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van skge
U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:
skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

 


Geschilleninstantie


Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op de website www.skge.nl.


Hier de link opnemen.

SKGE Brochure