Huisartsenpraktijk Wognum Kaaspers 5, 1687TX Wognum    0229-571215
Kaaspers 5, 1687TX Wognum
0229-571215

In de praktijk zijn twee assistentes opgeleid tot CVRM assistent. CVRM betekent Cardio Vasculair Risico Management. Dit betekent dat onze assistentes meer geschoold zijn in het kunnen bepalen van het risico op hart en vaatziekten en het interpreteren van de bloeduitslagen die hierbij horen. Patiënten die al hart- en vaatziekten hebben, of een hoog risico hierop, worden bij de praktijkondersteuners ingepland.

Als u ouder dan 50 jaar bent en zich afvraagt of u een verhoogde kans heeft op hart en vaatziekten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de CVRM assistente.

U kunt deze afspraken (ook) maken

via onze website https://huisartsenwognum.nl/afspraak-spreekuur

of via de link: https://huisartsenpraktijkwognum.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/

Er wordt dan eerst bloedonderzoek gepland en vervolgens komt u een week later op het spreekuur bij de CVRM assistente. Dan neemt de CVRM assistente diverse vragen met u door en zal zij een aantal metingen doen. Samen met de bloeduitslagen is dan een goede inschatting van uw risico te maken en kunnen ze u een advies geven.