Huisartsenpraktijk Wognum Kaaspers 5, 1687TX Wognum    0229-571215
Kaaspers 5, 1687TX Wognum
0229-571215

Algemene informatie over de praktijk in Wognum

Onze visie   

Huisartsenpraktijk Wognum wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continu beschikbaar is. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, om haar patiënten de best mogelijke zorg te bieden.

Klantvriendelijkheid en gastvrijheid is een van de kerncompetenties waar bij iedereen op gelet wordt.

Onze missie

Onze primaire missie is toegankelijke, laagdrempelige, professionele, kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg aan te bieden aan de bewoners van Wognum en omgeving, om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van onze patiënten in eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden  met andere zorgaanbieders. Hierbij willen we een zo breed mogelijk zorgpakket binnen de eerste lijn aan bieden.

We willen ons als kwaliteitspraktijk voor Wognum en omgeving op de kaart zetten en dit ook naar buiten toe kenbaar maken.

Palliatieve zorg

Dokter Bolhuis is speciaal opgeleid in de palliatieve zorg. Dit is zorg in de laatste levensfase als genezing niet meer mogelijk is. Het doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bereiken en te behouden. In het kader van deze zorg is zij vaak betrokken bij de zorg in het Hospice Dignitas in Hoorn.

Inschrijfprocedure

Als u in ons werkgebied woont dan kunt u zich inschrijven in de praktjk. Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. Bent u niet woonachtig in ons werkgebied dan verzoeken wij u eerst telefonisch contact met ons te zoeken.

Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw huisarts, de assistente of de handelwijze van de praktijk. Graag horen wij van u wat u als probleem heeft ervaren. We kunnen dan kijken of er een oplossing voor het probleem gevonden kan worden. Als we er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met het Patienten klachtenbureau 072-5208325.